Trädfällning

MotorsågVid all trädfällning är säkerheten viktig, i trädgårdar måste man även ta hänsyn till annan växtlighet och byggnader. Vi har de certifikat som behövs och ansvarsförsäkring. Vid stora och svåra arbeten samarbetar vi med andra företag.